Vlastnosti

TECHNICKÉ PARAMETRY
Vlastnost
550MD
Označení Hodnota Jednotka Norma
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ 0,08 W.m-1.K-1 EN12667
Objemová hmotnost
550±50 kg.m-3 EN 1602
Faktor difuzního odporu (µ) 10
EN 12086
Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku CS(10/Y) 5,5-7,5 MPa EN 826
Dlouhodobá nasákavost Wit 2,2 % EN 12087
Teplotní použitelnost dlouhodobá
+110/-50 °C
Teplotnípoužitelnost krátkodobá
+250 °C
Výtažná zkouška M 6x16/3500-3800N, 6x60N/dřevo
650-750 N
Pevnost ve smyku E modul 53,3
1-1,5 MPa EN 12090
Tloušťkové bobtnání
0,8 % EN 68763
Reakce na oheň
D-s3,d0
EN13501-1
Měrná tepelná kapacita cp 1400 J.kg-1.K-1 EN 12524
Zdravotní nezávadnost IBUEPO-IVPU-2010111-D Frauenhofer Institut

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání.
Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodního zástupce.Rozměry a BALENÍ

Desky puren Purenit® jsou dodávány:

Jako celé desky na paletě a jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. Standardní formáty desek: 2440 x 1220 mm, 2000 x 1200 mm, 2200 x 1200 mm

nebo jsou dodávány samostatně jako přířezy v rozměrech dle požadavků zákazníka.

nebo jsou dodávány jsou samostatně jako přířezy s profilací v rozměrech dle požadavků zákazníka.Rozměry, výrobní sortiment, balení

Tloušťka (mm) 10 20 30 40 50 60
Délka x šířka (mm) 2440 x 1220 mm - standardní rozměry. Ostatní rozměry na vyžádání.